Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

lavendelover
3685 d095 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaslodziak slodziak
lavendelover
2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaoblivions oblivions
lavendelover
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viaKacSousse KacSousse
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

June 17 2017

lavendelover

June 06 2017

lavendelover
4712 044d 500
Reposted fromtichga tichga vialoveveryone loveveryone

June 04 2017

lavendelover
lavendelover
6523 3819 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaholymoly holymoly

June 01 2017

lavendelover
1903 f464
Reposted fromrol rol viaaniuszka aniuszka
lavendelover
9056 2e6a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarkastyczna sarkastyczna
lavendelover
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarkastyczna sarkastyczna
lavendelover
7234 458e 500
Reposted frompffft pffft viaroses roses
lavendelover
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viakostkaczekolady kostkaczekolady
lavendelover
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaheartbreak heartbreak
lavendelover
3320 9300 500
Reposted fromdudku dudku viadiscort discort
lavendelover
Reposted fromshakeme shakeme viahope24 hope24

May 30 2017

lavendelover
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadieeine dieeine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl